Firma posiada ubezpieczenie OC w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika na kwotę 100000 złotych i jest dołączana do Umowy zawieranej z Kontrahentem