Polityka prywatności Firmy Kanion Korporacja Sp. z o.o.

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić  ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Dane osobowe.
1. Administratorem Państwa danych osobowych, po przesłaniu formularza kontaktowego i zaakceptowaniu Polityki prywatności, jest KANION KORPORACJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Podanie danych jest w pełni dobrowolne.

 1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Markiem Osika na adres email: [email protected] lub pisemnie na adres:  Kanion Korporacja Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

– wysyłki Newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

– przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

– prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących wyłącznie w ramach Kanion Korporacja Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 1. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkami przewidzianymi prawem.
 2. Podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 4. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednocześnie jest gwarantem świadczenia naszych usług. Oznacza, również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie podanych.
 5. Dane mogą być ujawniane tylko za wyłączną zgodą osoby której dane dotyczą.
 6. Administrator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po odwołaniu takiej zgody Państwa dane zostaną usunięte z bazy Administratora i nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do przenoszenia danych

 1. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Instrukcji postępowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.